Zaznacz stronę

zapraszamy wszystkie dzieci

Prywatny żłobek w Krakowie

Najlepsza opieka w przystępnej cenie – tylko w naszym żłobku zabawa łączy się z odpowiednią nauką!

os. Dywizjonu 303 62 F

Kraków – Dywizjonu 303 62 F

os. Dywizjonu 303 3/2

Kraków – os. Dywizjonu 303  3/2

UL. Wiarusa 17

Zielonki ul. Wiarusa 17 

Atuty naszego żłobka:

  • dostosowana do potrzeb dzieci opieka i pielęgnacja,
  • realizacja celów i zadań w postaci odpowiedniego stymulowania rozwoju dzieci,
  • kształtowanie odporności emocjonalnej w nowych sytuacjach,
  • rozwijanie wartości artystycznych (muzyka, plastyka),
  • ćwiczenia mowy,

Zapraszamy do magicznej krainy!

DOTACJE W ROKU 2023

Od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 3,50  zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 3,50  zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony

Informacja o dofinansowaniu żłobkowym (400 zł) do opieki nad dzieckiem w 2023 r.

Dofinansowanie to skierowane jest do Rodziców Dzieci uczęszczających do żłobka i nieobjętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym, a zatem dofinansowanie obniżenia opłaty obejmuje:

  •  Dzieci pierwsze i jedyne w Rodzinie,
  •  Dzieci pierwsze z Rodzin, w których kolejne Dziecko jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym
  •  wszystkie Dzieci w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia (poza wiekiem objęcia Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym).